Till startsidan
 
 

Varför är socialarbetare så tysta?

På vilket sätt förmedlar socialarbetare sina erfarenheter av välfärdssamhället till allmänheten? När de får en mick under näsan av Janne Josefsson eller genom att själva lyfta på luren och ringa Ekot?

YSS (Yrkesförbundet Sveriges socialarbetare) har tillsammans med Fackförbundet Vision i Stockholm, Malmö, Linköping, Trollhättan och Göteborg haft seminariedagar på temat "Varför är socialarbetare så tysta" . Detta har pågått sedan 2008.

Många deltagare på seminarierna pratade om tidsbristen som en faktor till att det kan vara svårt att också föra ut det man ser i sitt yrke. Och då handlar det naturligtvis om generella tendenser och inte enskilda klienter där man som socialarbetare är styrd av sekretessen.

En annan orsak till varför det kan vara svårt att prata med massmedier är osäkerheten på vad som kommer att skrivas, man litar inte riktigt på media. Ann Hellström, jobbar med unga brottsoffer i Stockholm och har varit en flitig debattör sedan 80-talet hade ett recept på det.

- Om du själv tar kontakt med massmedierna så är det du som styr. Om mina ungdomar påtalar något som är galet i samhället så ringer jag själv Ekot och berättar om det. På så sätt kan jag mera styra vad samtalet ska handla om eftersom jag själv som ringer upp.

Hon tycker att tio procent av socionomutbildningen ska handla om hur man för ut sitt budskap. Under utbildningen skulle mediaträning ingå.

- När man är ny i yrket kan man se en massa saker som är fel men man har kanske inte den tryggheten att uttala sig i media. Om de hade varit mediatränade hade de kunnat komma ut med sitt budskap mycket tidigare.

Men det finns många baksidor av att sticka ut och prata med media. Det har Ann Hellström fått erfara. Hon har blivit tillrättavisad av sina chefer vid många tillfällen och inte upplevt något större stöd av kollegor.

- Jag skulle önska att det fanns fler som gick ut i media och talade om vad de som är snett i dagens välfärdssamhälle. Idag kan jag känna mig ganska ensam.

MärtaLisa Tillema som deltog på ett av seminarierna menade att ett fel är att socialarbetare idag tar så mycket ansvar för budgeten istället för att fokusera på vad man har för skyldigheter enligt socialtjänstlagen.

- Hur har utvecklingen kunnat bli så här? Hur har ansvaret för budgeten hamnat på golvet och varför köper vi det?

Det har också diskuterats också hur man ska kunna förändra allmänhetens syn på socialarbetare, hur man ska kunna utvärdera socialtjänstens arbete bättre och mycket mer. Deltagarna på seminarierna var intresserade av att delta i ett nätverk kring de här frågorna.

YSS kommer, att i samarbete med Vision, fortsatt ha liknande träffar på andra orter i landet. Är du intresserad av att delta i ett nätverk eller gå på liknande seminariedagar kontakta Hans Haker ,hans.haker@gmail.com eller Freddy Gustavsson, freddy.jfalkenberg@gmail.com

 

 

Webbdesign ManCon

 

Sidan senast uppdaterad 05-Feb-2016