Bli medlem
Du som arbetar som handläggare inom SoL och LSS, är socialsekreterare, arbetar på BUP, på behandlingshem, på gruppbostad, inom IFO, omsorg eller med psykiskt funktionshindrade är välkommen som medlem. Både med eller utan högskoleutbildning.
Medlemsavgiften är 240:- per år.
reset