Till startsidan

Välkommen till YSS               
"Tillsammans ger vi välfärden ett ansikte!"
Vi är en riksomfattande yrkesorganisation. Föreningen organiserar personal som bedriver och ansvarar för psykosocialt/pedagogiskt förändringsarbete oavsett facktillhörighet. Du kan självklart vara en aktiv medlem även då du studerar till yrket eller tidigare har arbetat med ämnet.

Föreningen bildades 1981 utifrån behandlingspersonalens behov av att bevaka och utveckla institutionspersonalens yrkesfrågor, utbildningsfrågor och lönefrågor.

Detta skedde i huvudsak via SKTF. Idag är YSS en yrkesförening med tvärfackligt perspektiv med medlemmar från olika fackförbund.

Alla är välkomna som medlemmar som har sin yrkesverksamhet inom det psykosocialt/pedagogiskt behandlingsområdet. Exempel på yrkesgrupper som finns representerade är: handläggare inom SoL och LSS, socialsekreterare behandlingsassistenter, skötare, föreståndare, kuratorer, familjeterapeuter m.fl. Utbildningsbakgrund kan vara socionomexamen, socialpedagogexamen, sjuksköterskeexamen med Vidarutbildning i psykiatri, m.m.

Den 1 januari år 2000 sammanslogs Sveriges Socionomförbund och YFB - Yrkesföreningen för behandlingspersonal - och den nya föreningen YSS - Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare - bildades. Nästa sammanslagning skedde 2005 när SPIYF - Socialpedagogernas intresse -och yrkesförening, med drygt hundra medlemmar, gick upp i YSS. Detta stärkte naturligtvis YSS som yrkesförbund ytterligare.

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

yrkar på och

YSS stöder detta!

Inför Lex Realia i socialtjänsten

"En sådan lag skulle innebära en skyldighet för socialarbetare att, oavsett lokal politisk majoritet och ekonomiska förutsättningar, uttrycka sin professionella bedömning i varje ärende som man ska fatta beslut om.

Läs mer

 

 

Våra flyktingbarn är inte problemet

 

                     Läs mer           

 

 

Välkommen till YSS årsmöte 2016.

Plats: Visions Exp. Apoteksgatan 2, Falkenberg.

Tid: 28 oktober klockan 15.00

Anmälan: freddy.jfalkenberg@gmail.com

  

 

 

 

 

 Varför är socialarbetare så tysta?

               Läs mer   

Freddy Gustavsson

Ordförande YSS

Hej och välkommen till ett nytt spännande år.

YSS kommer att under 2016  satsa på att försöka genomföra minst en socialarbetardag.

Det blir förhoppningsvis i Malmö. Mer om detta kommer efter vårt styrelsemöte under våren.

Fortfarande är socialarbetarens yrkesroll och professionalitet viktiga frågor att belysa.

Inte minst det tryck och den press som dagens flyktingsituation genererar. Omänsklig press på socialtjänsten, skolan och kommunerna.

Ensamkommande flyktingbarn placeras på HVB-hem där många av personalen har liten eller ingen eller låg utbildning.

Ofta dålig intoduktion, låg bemanning och ensamarbete.

YSS kommer att tillsammans med berörda fackliga organisationer arbeta för en förbättring vad beträffar HVB-hem och asylboende för flyktingar. 

En annan viktig uppgift som vi som socialarbetare har är att tala om för politiker och makthavare vad vi ser i vårt dagliga arbete.

Vår uppgift är att på olika nivåer företräda de svaga i samhället, påvisa vad som sker och ge förslag till åtgärder.

 

Kämpa på

Freddy

 

 
 
 

 

  

 

Webbdesign ManCon

 

Sidan senast uppdaterad 13-Sep-2016