Till startsidan

 

yrkar på och

YSS stöder detta!

Inför Lex Realia i socialtjänsten

"En sådan lag skulle innebära en skyldighet för socialarbetare att, oavsett lokal politisk majoritet och ekonomiska förutsättningar, uttrycka sin professionella bedömning i varje ärende som man ska fatta beslut om.

Läs mer

 

 

Våra flyktingbarn är inte problemet

 

                     Läs mer           

 

 Åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

           Läs mer

  

 

 

 

 

 Varför är socialarbetare så tysta?

               Läs mer   

 

  Stiftelsen Tryggare   Sverige

En aktör inom Trygghetsområdet

 


                       Läs mer

Freddy Gustavsson

Ordförande YSS

Hej och välkommen till ett nytt spännande 2017.

Fortfarande är socialarbetarens yrkesroll och professionalitet viktiga frågor att belysa.

Inte minst det tryck och den press som dagens flyktingsituation genererar. Omänsklig press på socialtjänsten, skolan och kommunerna.

Ensamkommande flyktingbarn placeras på HVB-hem där många av personalen har liten eller ingen eller låg utbildning.

Ofta dålig intoduktion, låg bemanning och ensamarbete.

YSS kommer att tillsammans med berörda fackliga organisationer arbeta för en förbättring vad beträffar HVB-hem och asylboende för flyktingar. 

En annan viktig uppgift som vi som socialarbetare har är att tala om för politiker och makthavare vad vi ser i vårt dagliga arbete.

Vår uppgift är att på olika nivåer företräda de svaga i samhället, påvisa vad som sker och ge förslag till åtgärder.

 

Kämpa på

Freddy

 

 
 
 

 

  

 

Webbdesign ManCon

 

Sidan senast uppdaterad 19-Jan-2017